Меню

Посудомоечная машина Bosch SMS 50D48

руководство Bosch SMS50D48EU

Руководство для Bosch SMS50D48EU на голландский. Это руководство в формате PDF состоит из 42 страниц.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Table of contents

 • ( Veiligheids- voorschriften 4 1
 • 7 Milieubescherming 9 1
 • * Kennismaking met het apparaat 9 1
 • + Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout 10 1
 • , Glansspoelmiddel 12 1
 • — Serviesgoed 13 1
 • . Afwasmiddel 17 1
 • / Programma-overzicht 20 1
 • 0 Extra functies 21 1
 • 1 Apparaat bedienen 22 1
 • 2 Reinigen en onderhouden 24 2
 • 3 Wat te doen bij storingen? 26 2
 • 4 Servicedienst 36 2
 • 5 Plaatsen en aansluiten 36 2
 • 8 Gebruik volgens de voorschriften 2
 • Gebruik volgens de voorschriften 2
 • ( Veiligheids- voorschriften 2
 • Veiligheidsvoorschriften 2
 • Voordat u het apparaat in gebruik neemt 3
 • Bij aflevering 3
 • 1. Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. 3
 • 2. Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. 3
 • 3. Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie. 3
 • Bij de installatie 3
 • Dagelijks gebruik 5
 • Kinderbeveiliging (deurvergrendeling)Deurvergrendeling * 5
 • Bij schade 5
 • Bij het afvoeren van het apparaat 5
 • 1. Het afgedankte apparaat onmiddellijk onbruikbaar maken om eventuele ongelukken te voorkomen. 5
 • 2. Het apparaat op een milieuvriendelijke wijze (laten) afvoeren. 5
 • m Waarschuwing 5
 • Verwondingsgevaar! 5
 • m Waarschuwing 6
 • Gevaar door explosie! 6
 • m Waarschuwing 6
 • Risico van brandwonden! 6
 • m Waarschuwing 6
 • Gevaren voor kinderen! 6
 • 7 Milieubescherming 7
 • Milieubescherming 7
 • Verpakking 7
 • Uw oude apparaat 7
 • * Kennismaking met het apparaat 7
 • Kennismaking met het apparaat 7
 • Bedieningspaneel 7
 • Binnenkant van het apparaat 8
 • + Wateronthardingsinsta llatie/Onthardingszout 8
 • Wateronthardingsinstallatie/Onthardingszout 8
 • Instellen 8
 • 1. Vraag de hardheidsgraad van het water. Informeer bij het waterleidingbedrijf. 8
 • 2. De stand vindt u in de tabel voor de waterhardheid. 8
 • 3. Deur sluiten. 8
 • 4. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 8
 • 5. START-toets @ indrukken en ingedrukt houden. 8
 • 6. Programmakiezer 8 draaien tot de indicatie zout bijvullen ` knippert. 8
 • 7. Toets loslaten. 8
 • Om de instelling te wijzigen: 8
 • 1. Programmakiezer 8 draaien tot de gewenste stand is ingesteld. 8
 • 2. START-toets @ indrukken. 8
 • Tabel voor de waterhardheid 9
 • Gebruik van onthardingszout 9
 • 1. De schroefdop van het voorraadreservoir 1J eraf draaien. 9
 • 2. Het reservoir met water vullen (alleen nodig bij het eerste gebruik). 9
 • 3. Hierna onthardingszout bijvullen (geen keukenzout of tabletten). 9
 • Gebruik van reinigingsproducten met zoutcomponentenReinigingsproducte met zoutcomponente 9
 • Ontharding uitschakelenIndicatie zout bijvullen/ ontharding uitschakelen 9
 • m Attentie 10
 • , Glansspoelmiddel 10
 • Glansspoelmiddel 10
 • 1. Het voorraadreservoir 1j openen door het lipje op het deksel in te drukken en op te tillen. 10
 • 2. Glansspoelmiddel voorzichtig tot de max. markering in de vulopening gieten. 10
 • 3. Deksel sluiten tot u een klik hoort. 10
 • 4. Eventueel gemorst glansspoelmiddel met een doekje verwijderen om overmatige schuimontwikkeling bij de volgende afwasbeurt te voorkomen. 10
 • Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen 10
 • 1. Deur sluiten. 10
 • 2. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 10
 • 3. START-toets @ indrukken en ingedrukt houden. 10
 • 4. Programmakiezer 8 draaien tot de indicatie glansspoelmiddel bijvullen X knippert. 11
 • 5. Toets loslaten. 11
 • Om de instelling te wijzigen: 11
 • 1. Programmakiezer 8 draaien tot de gewenste stand is ingesteld. 11
 • 2. START-toets @ indrukken. 11
 • Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen 11
 • — Serviesgoed 11
 • Serviesgoed 11
 • Ongeschikt servies 11
 • Schade aan glas en serviesgoed 11
 • Inruimen 12
 • 1. Grove etensresten verwijderen. Afspoelen onder stromend water is niet nodig. 12
 • 2. Het serviesgoed zodanig inruimen dat 12
 • Uitruimen 12
 • Aanwijzing 12
 • Kopjes en glazen 12
 • Pannen 12
 • Tip 13
 • Tip 13
 • Bestekkorf 13
 • EtagèreEtagère * 13
 • Omklapbare bordensteunenOmklapbare bordensteunen * 13
 • Houder voor kleingoed *Houder voor kleingoed 14
 • Messenrek *Messenrek 14
 • Verstellen van de korfhoogteVerstellen van de korfhoogte * 14
 • Hoogte van het apparaat 81,5 cm 14
 • 22 cm 14
 • 30 cm 14
 • 24,5 cm 14
 • 27,5 cm 14
 • 27 cm 14
 • 25 cm 14
 • Hoogte van het apparaat 86,5 cm 14
 • 24 cm 14
 • 33 cm 14
 • 26,5 cm 14
 • 30,5 cm 14
 • 29 cm 14
 • 28 cm 14
 • Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant 14
 • 1. De bovenste servieskorf 1″ uittrekken. 14
 • 2. Om de korf te laten zakken: de twee hendels links en rechts aan de buitenkant van de korf een voor een naar binnen drukken. Hierbij de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vasthouden om te voorkomen dat hij plotseling naar beneden valt. 14
 • 3. Om de korf op te tillen: de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vastpakken en naar boven trekken. 15
 • 4. Overtuig u ervan dat de korf – voordat u hem weer in het apparaat schuift – aan beide zijden op dezelfde hoogt ligt. Anders kan de deur van het apparaat niet dicht en heeft de bovenste sproeiarm geen verbinding met het aansluitpunt van de wate. 15
 • Bovenste servieskorf met boven en onder een paar rollen 15
 • 1. De bovenste servieskorf 1″ uittrekken. 15
 • 2. De bovenste servieskorf eruit halen en op de bovenste (stand 3) resp. onderste (stand 1) rollen weer erin hangen. 15
 • . Afwasmiddel 15
 • Afwasmiddel 15
 • Aanwijzing 15
 • m Waarschuwing 15
 • Vul afwasmiddel 16
 • 1. Als het afwasmiddelbakje 9″ nog dicht is: vergrendeling 9* bedienen om het te openen. 16
 • 2. Deksel van het bakje omhoog schuiven tot de sluiting hoorbaar vastklikt. 16
 • Tip 16
 • Gecombineerde reinigingsmiddelen 17
 • m Waarschuwing 17
 • m Waarschuwing 17
 • Aanwijzingen 17
 • / Programma-overzicht 18
 • Programma-overzicht 18
 • In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma’s vermeld. De bijpassende programma’s en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel. 18
 • Soort serviesgoed 18
 • Soort vervuiling 18
 • Programma 18
 • Eventuele extra functies 18
 • Programmaverloop 18
 • Programmakeuze 19
 • Aanwijzingen voor testinstituten 19
 • 0 Extra functies 19
 • Extra functies 19
 • Tijd besparen (VarioSpeed)Ÿ Tijd besparen (VarioSpeed) * 19
 • Ï IntensiveZone (IntensiefZone) *IntensiveZone (IntensiefZone) 19
 • · Hygiëne (Hygiene) *Hygiëne (Hygiene) 19
 • Halve belading§ Halve belading * 19
 • ¿ Extra drogen *Extra drogen 19
 • 1 Apparaat bedienen 20
 • Apparaat bedienen 20
 • Programmagegevens 20
 • Aqua-SensorAqua-Sensor * 20
 • Inschakelen van het apparaat 20
 • 1. Kraan helemaal opendraaien. 20
 • 2. Deur sluiten. 20
 • 3. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 20
 • 4. Programmakiezer 8 op het gewenste programma draaien. 20
 • 5. START-toets @ indrukken. 20
 • Aanwijzing 20
 • Starttijd kiezenStarttijd kiezen * 20
 • 1. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 20
 • 2. Toets starttijd kiezen H net zo vaak indrukken tot de betreffende indicatie 3h, 6h of 9h brandt. 20
 • 3. START-toets @ indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd. 20
 • 4. Om de gekozen starttijd te wissen de toets starttijd kiezen H net zo vaak indrukken tot geen van de indicaties 3h, 6h of 9h meer brandt. 20
 • Einde van het programma 21
 • Aanwijzing 21
 • Onderbreken van het programma 21
 • 1. AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. 21
 • 2. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. 21
 • Afbreken van het programmaAfbreken van het programma (Reset) 21
 • 1. START-toets @ ca. 3 sec. ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn. 21
 • 2. Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut. 21
 • Wijzigen van het programma 21
 • Intensief drogen 21
 • 1. Deur sluiten. 21
 • 2. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 21
 • 3. START-toets @ indrukken en ingedrukt houden. 21
 • 4. Programmakiezer 8 draaien tot de indicatie „Watertoevoer controleren” h knippert. 21
 • 5. Toets loslaten. 21
 • Om de instelling te wijzigen: 21
 • 1. Door de programmakiezer 8 te draaien, kunt u het intensief drogen in- (indicatie Drogen )» brandt) of uitschakelen (indicatie Drogen )» brandt niet). 21
 • 2. START-toets @ indrukken. 21
 • 2 Reinigen en onderhouden 22
 • Reinigen en onderhouden 22
 • Algemene toestand van de machine 22
 • m Waarschuwing 22
 • Gezondheidsrisico 22
 • Onthardingszout en glansspoelmiddel 22
 • Zeven 23
 • 1. Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren. 23
 • 2. Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. 23
 • 3. Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken. 23
 • 4. Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan. 23
 • Sproeiarmen 23
 • 1. Sproeiopeningen van de sproeiarmen op verstopping controleren. 23
 • 2. Bovenste sproeiarm 1: eraf schroeven. 23
 • 3. De onderste sproeiarm 1B naar boven eraf trekken. 23
 • 4. Sproeiarmen onder stromend water schoonmaken. 23
 • 5. Sproeiarmen weer vastdrukken resp. vastschroeven. 23
 • 3 Wat te doen bij storingen? 24
 • Wat te doen bij storingen? 24
 • Aanwijzing 24
 • m Waarschuwing 24
 • Afvoerpomp 24
 • m Waarschuwing 24
 • Risico van snijwonden! 24
 • 1. Het apparaat eerst losmaken van het elektriciteitsnet. 24
 • 2. De boven- 1″ en onderzeef 1b verwijderen. 24
 • 3. Zeven 1R eruit halen. 24
 • 4. Water eruit scheppen, eventueel met behulp van een spons. 24
 • 5. De witte pompafdekking (zie afbeelding) met behulp van een lepel opwippen. De afdekking aan de beugel vastpakken en schuin naar binnen optillen. Afdekking geheel verwijderen. 24
 • 6. Schoepenrad controleren op vreemde voorwerpen en deze eventueel verwijderen. 24
 • 7. Afdekking weer op de oorspronkelijk positie aanbrengen en omlaagdrukken tot hij vastzit (klik). 24
 • 8. Zeven monteren. 24
 • 9. Zeven weer aanbrengen. 24
 • Storingentabel 25
 • Storing 25
 • Oorzaak 25
 • Oplossing 25
 • 4 Servicedienst 34
 • Servicedienst 34
 • 5 Plaatsen en aansluiten 34
 • Plaatsen en aansluiten 34
 • 1. Bij aflevering controleren 34
 • 2. Plaatsen 34
 • 3. Aansluiten op de waterafvoer 34
 • 4. Drinkwateraansluiting 34
 • 5. Elektrische aansluiting 34
 • Leveringsomvang 34
 • Veiligheidsvoorschriften 34
 • Aflevering 35
 • Technische gegevens 35
 • Plaatsing 35
 • Aansluiten op de waterafvoer 35
 • 1. De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. Eventueel een sifon met aansluitnippel monteren. 35
 • 2. Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. 35
 • Drinkwateraansluiting 36
 • 1. De drinkwateraansluiting volgens de montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen. 36
 • 2. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. 36
 • Elektrische aansluiting 36
 • Demontage 37
 • 1. Apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen. 37
 • 2. Kraan dichtdraaien. 37
 • 3. Afvoer- en drinkwateraansluiting losmaken. 37
 • 4. Bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien. 37
 • 5. De plint – indien aanwezig – demonteren. 37
 • 6. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. 37
 • Transport 37
 • Het apparaat in de volgende stappen legen: 37
 • 1. Kraan opendraaien. 37
 • 2. Deur sluiten. 37
 • 3. AAN/UIT-schakelaar ( inschakelen. 37
 • 4. Programma met de hoogste temperatuur kiezen. 37
 • 5. START-toets @ indrukken. 37
 • 6. Na ca. 4 minuten de START- toets @ ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn. 37
 • 7. AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. 37
 • 8. Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen. 37
 • Bescherming tegen vorstBescherming tegen vorst (Leegmaken van het apparaat) 38
Читайте также:  Фенкарол капли для детей инструкция

Вопросы и ответы

У вас есть вопрос о Bosch SMS50D48EU, но вы не можете найти ответ в пользовательском руководстве? Возможно, пользователи ManualsCat.com смогут помочь вам и ответят на ваш вопрос. Заполните форму ниже — и ваш вопрос будет отображаться под руководством для Bosch SMS50D48EU. Пожалуйста, убедитесь, что вы опишите свои трудности с Bosch SMS50D48EU как можно более детально. Чем более детальным является ваш вопрос, тем более высоки шансы, что другой пользователь быстро ответит на него. Вам будет автоматически отправлено электронное письмо, чтобы проинформировать вас, когда кто-то из пользователей ответит на ваш вопрос.

Задать вопрос о Bosch SMS50D48EU

Смотреть руководство для Bosch SMS50D48EU ниже. Все руководства на ManualsCat.com могут просматриваться абсолютно бесплатно. Нажав кнопку «Выбор языка» вы можете изменить язык руководства, которое хотите просмотреть.

Задать вопрос

 • Бренд:Bosch
 • Продукт:Посудомоечные машины
 • Модель/название: SMS50D48EU
 • Тип файла: PDF
 • Доступные языки: голландский, польский, французский

Источник

Посудомоечная машина Bosch SMS 50D48

Производитель: Bosch
Тип машины 60 см
Вместимость посуды (комп) 12 комплектов
Защита от протечек воды есть, полная
Количество программ мойки 5
Расход воды, л 12 л
Энергопотребление за цикл 1.02 кВтч
Класс мойки A
Класс сушки A
Тип сушки конденсационная
Тип управления электронное
Уровень шума, дБ 48 дБ
Сенсор чистоты воды есть
Количество температурных режимов 4
Специальные программы программа для кастрюль и сковород, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания
Таймер отсрочки запуска есть, от 3 до 9 часов
Индикатор наличия соли / ополаскивателя есть / есть
Особенности рабочей камеры внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды
Дополнительные принадлежности держатель для бокалов
Дополнительная информация VarioSpeed

Срок доставки — 2 рабочих дня. Стоимость доставки — 590 руб.

Читайте также:  Читайте отзывы на псиллиум и оставляйте свои под этой статьей

(Доставка товара курьером с 12:00 до 18:00 в удобный для Вас день (после подтверждения заказа менеджером магазина)

Самовывоз в магазине ББТ с 01.04.21 не осуществляется.

ИсточникПосудомоечная машина Bosch SMS 50D48EU

Фото - mini №1: Посудомоечная машина Bosch SMS 50D48EU

Характеристики посудомоечной машины Bosch SMS 50D48EU

Описание посудомоечной машины Bosch SMS 50D48EU

Технические параметры
12 комплектов посуды
Класс энергоэффективности: А+ (по шкале класс энергоэффективности от A+++ до D)
Потребление энергии в программе Eco 50: 290 квтч/год на 280 циклов мойки при подключении к холодной воды. Потребление энергии учитывает особенности ожидания.
Потребление энергии в программе Эко 50: 1.02 квт * ч
Расход воды в программе Эко 50: 3300 л/год на 280 стандартных циклов в течение года.
Расход воды в программе Eco 50: 11.7 л
Класс эффективности сушки: A
Уровень шума: 48 дб (re 1 pW)
Программы и функции
5 программ: Интенсивная 70 °C, Нормальная 65 °C, Eco 50 °C, Быстрая 45 °C, предварительное Мытье
Дополнительная функция: VarioSpeed
4 температуры
Помощник Дозирования
EcoSilence Drive
Сенсор загрузки
Техника режимы мойки
Электронная регенерация
Инновационный 3-х частей системы фильтров
Материал, из которого изготовлена камера мойки: нержавеющая сталь/polinox
Индикаторы в красном
Программирование времени старта: 3, 6, 9 ч
LED-индикатор фазы программы
Индикатор отсутствия соли на панели

AntiFingerprint — специальное покрытие защищает фронт от отпечатков пальцев
Система корзин
Система корзин Vario
Корзины в цвете серебристо-серый с ручкой для извлечения
Регулировка высоты верхней корзины
2 складные разделители в нижней корзине
2 полки для чашек в верхней корзине
Корзина столовые приборы в нижней корзине
Обслуживание
Регулятор со встроенным кнопки «Пуск»
AquaStop: гарантия Bosch в случае ущерба, нанесенного в результате утечки воды на весь цикл жизни устройства.*
EasyLock
Размеры
Размеры прибора (в x ш x г): 84.5 x 60 x 60 см

Читайте также:  Аппарат Diamond MY 108 2 в 1 алмазная дермабразия спрей

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию товара без предварительного уведомления

Источник

Посудомоечная машина Bosch SMS 50D48

Чтобы получить свою персональную скидку Вы можете позвонить по номеру телефона: 8 800 200 30 74,

Или оставить заказ в корзине

Для доставки Ваших покупок мы пользуемся услугами надежных, проверенных служб доставки.

COVID19: Дорогие покупатели! Оставайтесь, пожалуйста, дома! Мы доставим ваш заказ!

Товары и услуги, приобретённые в нашем интернет-магазине

можно вернуть или обменять в сроки и порядке в соответствии с Федеральным законом РФ «О защите прав

Наш интернет-магазин использует Ваши данные только для того, чтобы связаться с Вами или доставить заказ.

Самовывоз

Можете забрать вашу покупку на следующий день не ожидая курьера

Установка и утилизация

Мы бесплатно вывезем старую технику и установим новую

Расположение свободностоящая Возможность встраивания нет Размеры 600x845x600 мм Цвет нерж. сталь Мойка Вместимость (комплектов посуды) 12 Управление электронное Программы мойки 5 программ (стандартная мойка, мойка сильнозагрязненной посуды, быстрая мойка, экономичный режим, режим полоскания) Количество температурных режимов 4 Время мойки при обычной программе 210 мин Сушка Сушка есть Класс сушки A Экономичность и безопасность Класс энергопотребления А+ Расход воды за цикл 11.8 л Энергопотребление за цикл 1.02 кВтч Потребляемая мощность 2400 Вт Защита от протечек есть Дополнительно Таймер отсрочки запуска 3 — 9 Сенсор чистоты воды есть Сигналы и индикаторы индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя Регулируемая по высоте корзина для посуды есть Уровень шума 48 дБ

Источник