Меню

Как включить варочную панель хансаПанель управления, Обслуживание – Инструкция по эксплуатации Hansa BHCI 35133030

Страница 10

background image

Включение варочной панели.

Если Вы в течение 10 секунд не нажмете ни на один сенсор, варочная панель

автоматически выключится.

Функция «защита от детей» блокирует все зоны нагрева. В случае, если

данная функция активная, нет возможности включить варочную панель (см.

Разблокирование варочной панели).

Когда варочная панель не работает, все

зоны нагрева выключены, а индикаторы

Включите варочную панель прикоснове-

нием к сенсору «Главный выключатель»

1). На всех дисплеях зон нагрева (3) на 10

секунд появится «0». Теперь, при помощи

+» (5) или «» (4) Вы можете вы-

брать нужную степень мощности нагрева,

выбрав прежде зону нагрева (

лирование степени мощности нагрева ).

Панель управления

При подсоединении варочной панели к

электрической сети должен на несколько

секунд загореться диод над сенсором

6), после чего можно включать

керамическую варочную панель.

запрещается помещать какие-либо предметы на поверхности сенсоров

(поскольку варочная панель может отреагировать появлением ошибки).

Поверхность сенсорной панели управления необходимо всегда содержать

Источник

Как включается варочная панель hansa инструкция

background image

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если включим функцию «Booster», то полная мощность будет слишком

велика, мощность нагревания второго поля в паре будет автоматически

редуцирована (сокращена).

Управление функцией «Booster»

Два нагревательных поля, установленные вертикально, создают пару.

Блокировка нагревательной плиты

Функция блокады служит для того, чтобы избежать ненамеренного включения нагре-

вательной плиты детьми. Включение нагревательной плиты будет возможно только

Функция блокады

Включение блокады возможно только тогда, когда сенсорная панель плиты включена,

а часы и все нагревательные поля – неактивны (на дисплеях светятся цифры «0» и

После включения панели сенсором (1) следует одновременно нажать сенсор заднего

нагревательного поля (5) с сенсором (4), затем снова нажать сенсор заднего нагре-

вательного поля (5). Теперь на всех дисплеях появится «L», что означает включение

функции блокады. Если поля горячие, то поперемноо будут мигать буквы «L» и «Н».

Блокировку плиты следует установить в течении 10 секунд и нельзя на-

жимать какие-либо другие сенсоры, кроме тех, что названы выше и пред-

назначены для установки блокировки.

Разблокировка плиты на время приготовления.

После включения панели плиты сенсором (1) на всех дисплеях появится буква «L». За-

тем следует одновременно нажать сенсор (5) нагревательного заднего поля с сенсором

(4). Буквы «L» погаснут, на дисплеях нагревательных полей появятся цифры «0.» с

Это значит, что можно включать нагревательные поля

(как описано в разделе «Установка степени мощности нагревания индукционного

Плита будет заблокирована до момента её разблокировки, даже если панель

плиты будет включена и отключена. Отключение плиты от электросети не

выключит режим блокады.

50 Hz BHII3* Номинальная мощность плит: — индукционное нагревательное поле: — индукционное нагревательное поле: Ø 180 mm — индукционное нагревательное поле «Booster»: Ø 220 mm Размеры 1400 W 2300/3000 W 300 x 520 x 50; Вес ca. 5,5 kg; Соответствует

 • Страница 30 из 61
  STIMATE CLIENT, RO Plita Hansa reprezintă combinaţia dintre uşurinţa de manipulare şi eficienţa perfectă. După ce veţi citi aceste instrucţiuni nu veţi avea niciun fel de probleme cu utilizarea plitei. Plita care a părăsit terenul fabricii a fost verificată minuţios la posturile de control din
 • Страница 31 из 61
  CUPRINS Informaţii de bază. 30 Indicaţii referitoare la siguranţa de utilizare. 32 Descrierea produsului
 • Страница 32 из 61
  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE Observaţie. Dispozitivul şi toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinţi în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă.
 • Страница 33 из 61
  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE NICIODATĂ nu încercaţi să stingeţi focul cu ajutorul apei, ci opriţi dispozitivul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil. Observaţie. Pericol de incendiu: nu amplasaţi nici un fel de lucruri pe suprafaţa de fierbere.
 • Страница 34 из 61
  INDICAŢII PRIVITOARE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Înainte de a utiliza pentru prima dată plita cu inducţie trebuie să citiţi instrucţiunile de utilizare. În acest mod veţi fi în siguranţă şi evitaţi deteriorarea plitei. Dacă utilizaţi plita cu inducţie în imediata
 • Страница 35 из 61
  INDICAŢII PRIVITOARE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE • Pe plita cu inducţie trebuie să folosiţi doar vase şi oale cu fundul plat, care nu au canturi şi zgârieturi doarece în caz contrar acestea pot zgâria iremediabil suprafaţa vitroceramică. • Suprafaţa de încălzit a plitei cu inducţie este rezistentă la
 • Страница 36 из 61
  CUM SĂ ECONOMISIŢI ENERGIE DESPACHETARE Persoanele care folosesc energia în mod responsabil nu influenţează pozitiv doar bugetul familiei ci acţionează conştient în favoarea mediului înconjurător. Ajutaţi şi dumneavoastră, economisiţi energia electrică! Pentru a face acest lucru procedaţi în felul
 • Страница 37 из 61
  DESCRIERE PRODUS Descriere plită BHII3* Ochi cu inducţie booster (spate) Ø 220 mm Ochi cu inducţie (faţă) Ø 180 mm Panou control 6 6 2 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 1 Senzor pornire/oprire plită Senzor plus Indicator ochi Senzor minus Senzor selectare ochi Indicator ceas 37 3 5
 • Страница 38 из 61
  INSTALAREA Pregătirea blatului de mobilă pentru incorporarea plitei • Grosimea blatului de mobilă trebuie să fie între 28 şi 40 mm, adâncimea blatului min 600 mm. Blatul trebuie să fie plat şi perfect orizontal. Blatul trebuie etanşat şi asigurat dinspre perete împotriva scurgerilor şi a
 • Страница 39 из 61
  INSTALAREA Des 2 25mm 30mm Incorporarea în blatul unui dulap portabil. 500x10mm Incorporarea într-un blat de lucru deasupra cuptorului cu ventilaţie. 500x20mm Se interzice montarea plitei deasupra cuptorului fără ventilaţie. 39
 • Страница 40 из 61
  INSTALAREA Montajul benzii adezive pentru etanşare Incorporarea dispozitivului fără banda adezivă de etanşare este strict interzisă. Banda adezivă de etanşare trebuie montată pe dispozitiv în felul următor: Înainte de incorporarea dispozitivului în blatul de bucătărie trebuie, partea inferioară a
 • Страница 41 из 61
  INSTALAREA 3 5 4 5 15 5 1 2 1 3 15 6 2 3 1. Blat mobilă 2. Şurub 3. Mâner montare 4. Ochi 5. Garnitura plită 6. Bloc din lemn 1. Blat mobilă 2. Şurub 3. Mâner montare 4. Ochi 5. Garnitura plită 4 4 285 285 125 75 min 60 125 75 150 100 490 150 min 60 490 100 50 min 50 min 50 6 ● Plita are conectat
 • Страница 42 из 61
  MANIPULAREA Înainte de a porni plita pentru prima dată • Trebuie să curăţaţi cu atenţie plita cu inducţie. Plita cu inducţie trebuie tratată ca şi suprafeţele de sticlă, • la prima utilizare se pot emana temporar mirosuri şi de aceea vă recomandăm să porniţi ventilaţia în încăpere sau să deschideţi
 • Страница 43 из 61
  MANIPULAREA Detectorul prezenţei vasului în câmp cu inducţie Detectorul prezenţei vasului este instalat pe plitele care conţin câmpuri cu inducţie. În timpul funcţionării plitei detectorul prezenţei vasului în mod automat va începe sau va opri emiterea de căldură la ochi atunci când aşezaţi vasul
 • Страница 44 из 61
  MANIPULAREA Calitatea corespunzătoare a vaselor este condiţia de bază pentru a obţine un randament bun de funcţionare al plitei. Selectarea vaselor de gătit în câmpul de inducţie • Trebuie să folosiţi mereu vase de calitate superioară, cu fund ideal plat: dacă folosiţi acest tip de vase evitaţi
 • Страница 45 из 61
  MANIPULAREA Selectarea vaselor pentru câmpul cu inducţie Marcarea pe vasele de bucătărie Verificaţi eticheta pentru a descoperi un semn care să informeze dacă vasul poate fi folosit pe plite cu inducţie Folosiţi vase magnetice (din tablă emailată, oţel feritic inoxidabil, din fontă), verificaţi
 • Страница 46 из 61
  MANIPULAREA Panou control ● După ce conectaţi plita la reţeaua electrică, pentru un moment se aprind toţi indicatorii. Ochiul este pregătit pentru utilizare. ● Ochiul este dotat cu senzori electronici, pe care îi porniţi apăsând cu degetul minim 1 secundă. ● De fiecare dată când porniţi senzorii
 • Страница 47 из 61
  MANIPULAREA Oprirea ochiurilor ● Ochiul trebuie să fie activ. Indicatorul nivelului de putere de încălzire va lumina mai puternic. ● Oprirea are loc după ce apăsaţi senzorul pornire/oprire plită, sau cu senzorul „-” (4) scădeţi nivelul de putere la „0”. Oprirea întregii zone de încălzire ● Zona de
 • Страница 48 из 61
  MANIPULAREA Controlul funcţiei Booster Două ochiuri aşezate vertical formează o pereche. Dacă porniţi funcţia Booster iar puterea totală este prea mare, puterea de încălzire a celui de-al doilea ochi va fi redusă automat. Funcţia de blocadă Funcţia de blocadă poate fi setată pentru a nu permite
 • Страница 49 из 61
  MANIPULAREA Deblocarea permanentă a plitei După ce porniţi panoul plitei cu senzorul (1) pe toate displayurile va apărea litera „L”. Apoi trebuie să apăsaţi concomitent senzorul (5) al ochiului de gătit din spate cu senzorul (4), după care trebuie să apăsaţi din nou senzorul (4). Panoul senzorului
 • Страница 50 из 61
  MANIPULAREA Limitarea duratei de funcţionare Pentru a spori fiabilitatea funcţionării plitei cu inducţie aceasta este dotată cu un limitator de durată de funcţionare câte unul pentru fiecare ochi. Durata maximă de funcţionare este setată în funcţie de puterea de încălzire care a fost setată ultima
 • Страница 51 из 61
  MANIPULAREA Schimbarea duratei de gătit programate În orice moment când gătiţi puteţi schimba durata programată de gătire ● Cu senzorul (5) selectaţi ochi corespunzător. Cifra de putere va fi afişată mai strident. ● Pe indicatorul superior vor apărea cifrele duratei deja programate. ● Cu senzorul
 • Страница 52 из 61
  MANIPULAREA Funcţia de încălzire Funcţia de menţinere temperatură menţine căldura mâncării preparate pe ochiul. Ochiul selectat este pornit la putere mică de încălzire. Puterea ochiului este controlată de funcţia de încălzire mâncare, iar temperatura mâncării este de aproximativ 65°C. De aceea
 • Страница 53 из 61
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Grija utilizatorului pentru menţinerea plitei curate precum şi întreţinerea corespunzătoare a acesteia are un impact important pentru prelungirea duratei de funcţionare fără avarie. Când curăţaţi suprafaţa vitroceramică trebuie să respectaţi aceleaşi reguli ca şi în cazul
 • Страница 54 из 61
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Nu vărsaţi substanţe de curăţare pe plita fierbinte. Cel mai bine este să lăsaţi ca substanţa de curăţare să se usuce şi apoi să le ştergeţi cu o pânză umedă. Resturile eventuale de substanţă de curăţare trebuie şterse cu o pânză umedă înainte de a încălzi din nou plita. În
 • Страница 55 из 61
  PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE În cazul oricărei avarii trebuie să: • Opriţi ansamblurile în funcţiune ale plitei • Să întrerupeţi alimentarea cu curent electric • Să anunţaţi faptul că aveţi nevoie de reparaţie • Unele defecte minore pot fi îndepărtate de către utilizator urmând indicaţiile din
 • Страница 56 из 61
  PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE PROBLEMĂ 7. Indicatorul de căldură reziduală nu se luminează deşi ochiurile sunt încă fierbinţi. 8.Crăpătură în suprafaţa vitroceramică. CAUZĂ PROCEDURĂ — pauza în alimentarea cu — indicatorul de căldură rezicurent, aparatul a fost decu- duală va funcţiona din nou plat de
 • Страница 57 из 61
  INFORMAŢII TEHNICE Tensiune nominală 230V

  Читайте также:  Инструкция эксплуатации стиральной машины аристон 109

  50 Hz BHII3* Putere nominală plăci: — ochi cu inducţie: — ochi cu inducţie: Ø 180 mm 1400 W — ochi cu inducţie Booster: Ø 220 mm 2300/3000 W Dimensiuni 300 x 520 x 50; Greutate ca. 5,5 kg; Respectă cerinţele standardelor EN 60335-1; EN 60335-2-6 în vigoare

 • Страница 58 из 61
  58
 • Страница 59 из 61
  59
 • Страница 60 из 61
  Амика Вронки С.А Ул. Мицкевича, 52 64-510 Вронки, Польша Тел. (+48) 67 25 46 100 Факс (+48) 67 25 40 320
 • Страница 61 из 61
 • Источник

  Как включается варочная панель hansa инструкция

  background image

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  Если включим функцию «Booster», то полная мощность будет слишком

  велика, мощность нагревания второго поля в паре будет автоматически

  редуцирована (сокращена).

  Управление функцией «Booster»

  Два нагревательных поля, установленные вертикально, создают пару.

  Блокировка нагревательной плиты

  Функция блокады служит для того, чтобы избежать ненамеренного включения нагре-

  вательной плиты детьми. Включение нагревательной плиты будет возможно только

  Функция блокады

  Включение блокады возможно только тогда, когда сенсорная панель плиты включена,

  а часы и все нагревательные поля – неактивны (на дисплеях светятся цифры «0» и

  После включения панели сенсором (1) следует одновременно нажать сенсор заднего

  нагревательного поля (5) с сенсором (4), затем снова нажать сенсор заднего нагре-

  вательного поля (5). Теперь на всех дисплеях появится «L», что означает включение

  функции блокады. Если поля горячие, то поперемноо будут мигать буквы «L» и «Н».

  Блокировку плиты следует установить в течении 10 секунд и нельзя на-

  жимать какие-либо другие сенсоры, кроме тех, что названы выше и пред-

  назначены для установки блокировки.

  Разблокировка плиты на время приготовления.

  После включения панели плиты сенсором (1) на всех дисплеях появится буква «L». За-

  тем следует одновременно нажать сенсор (5) нагревательного заднего поля с сенсором

  (4). Буквы «L» погаснут, на дисплеях нагревательных полей появятся цифры «0.» с

  Это значит, что можно включать нагревательные поля

  (как описано в разделе «Установка степени мощности нагревания индукционного

  Плита будет заблокирована до момента её разблокировки, даже если панель

  плиты будет включена и отключена. Отключение плиты от электросети не

  выключит режим блокады.

  50 Hz BHII3* Номинальная мощность плит: — индукционное нагревательное поле: — индукционное нагревательное поле: Ø 180 mm — индукционное нагревательное поле «Booster»: Ø 220 mm Размеры 1400 W 2300/3000 W 300 x 520 x 50; Вес ca. 5,5 kg; Соответствует

 • Страница 30 из 61
  STIMATE CLIENT, RO Plita Hansa reprezintă combinaţia dintre uşurinţa de manipulare şi eficienţa perfectă. După ce veţi citi aceste instrucţiuni nu veţi avea niciun fel de probleme cu utilizarea plitei. Plita care a părăsit terenul fabricii a fost verificată minuţios la posturile de control din
 • Страница 31 из 61
  CUPRINS Informaţii de bază. 30 Indicaţii referitoare la siguranţa de utilizare. 32 Descrierea produsului
 • Страница 32 из 61
  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE Observaţie. Dispozitivul şi toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinţi în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă.
 • Страница 33 из 61
  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE NICIODATĂ nu încercaţi să stingeţi focul cu ajutorul apei, ci opriţi dispozitivul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil. Observaţie. Pericol de incendiu: nu amplasaţi nici un fel de lucruri pe suprafaţa de fierbere.
 • Страница 34 из 61
  INDICAŢII PRIVITOARE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Înainte de a utiliza pentru prima dată plita cu inducţie trebuie să citiţi instrucţiunile de utilizare. În acest mod veţi fi în siguranţă şi evitaţi deteriorarea plitei. Dacă utilizaţi plita cu inducţie în imediata
 • Страница 35 из 61
  INDICAŢII PRIVITOARE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE • Pe plita cu inducţie trebuie să folosiţi doar vase şi oale cu fundul plat, care nu au canturi şi zgârieturi doarece în caz contrar acestea pot zgâria iremediabil suprafaţa vitroceramică. • Suprafaţa de încălzit a plitei cu inducţie este rezistentă la
 • Страница 36 из 61
  CUM SĂ ECONOMISIŢI ENERGIE DESPACHETARE Persoanele care folosesc energia în mod responsabil nu influenţează pozitiv doar bugetul familiei ci acţionează conştient în favoarea mediului înconjurător. Ajutaţi şi dumneavoastră, economisiţi energia electrică! Pentru a face acest lucru procedaţi în felul
 • Страница 37 из 61
  DESCRIERE PRODUS Descriere plită BHII3* Ochi cu inducţie booster (spate) Ø 220 mm Ochi cu inducţie (faţă) Ø 180 mm Panou control 6 6 2 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 1 Senzor pornire/oprire plită Senzor plus Indicator ochi Senzor minus Senzor selectare ochi Indicator ceas 37 3 5
 • Страница 38 из 61
  INSTALAREA Pregătirea blatului de mobilă pentru incorporarea plitei • Grosimea blatului de mobilă trebuie să fie între 28 şi 40 mm, adâncimea blatului min 600 mm. Blatul trebuie să fie plat şi perfect orizontal. Blatul trebuie etanşat şi asigurat dinspre perete împotriva scurgerilor şi a
 • Страница 39 из 61
  INSTALAREA Des 2 25mm 30mm Incorporarea în blatul unui dulap portabil. 500x10mm Incorporarea într-un blat de lucru deasupra cuptorului cu ventilaţie. 500x20mm Se interzice montarea plitei deasupra cuptorului fără ventilaţie. 39
 • Страница 40 из 61
  INSTALAREA Montajul benzii adezive pentru etanşare Incorporarea dispozitivului fără banda adezivă de etanşare este strict interzisă. Banda adezivă de etanşare trebuie montată pe dispozitiv în felul următor: Înainte de incorporarea dispozitivului în blatul de bucătărie trebuie, partea inferioară a
 • Страница 41 из 61
  INSTALAREA 3 5 4 5 15 5 1 2 1 3 15 6 2 3 1. Blat mobilă 2. Şurub 3. Mâner montare 4. Ochi 5. Garnitura plită 6. Bloc din lemn 1. Blat mobilă 2. Şurub 3. Mâner montare 4. Ochi 5. Garnitura plită 4 4 285 285 125 75 min 60 125 75 150 100 490 150 min 60 490 100 50 min 50 min 50 6 ● Plita are conectat
 • Страница 42 из 61
  MANIPULAREA Înainte de a porni plita pentru prima dată • Trebuie să curăţaţi cu atenţie plita cu inducţie. Plita cu inducţie trebuie tratată ca şi suprafeţele de sticlă, • la prima utilizare se pot emana temporar mirosuri şi de aceea vă recomandăm să porniţi ventilaţia în încăpere sau să deschideţi
 • Страница 43 из 61
  MANIPULAREA Detectorul prezenţei vasului în câmp cu inducţie Detectorul prezenţei vasului este instalat pe plitele care conţin câmpuri cu inducţie. În timpul funcţionării plitei detectorul prezenţei vasului în mod automat va începe sau va opri emiterea de căldură la ochi atunci când aşezaţi vasul
 • Страница 44 из 61
  MANIPULAREA Calitatea corespunzătoare a vaselor este condiţia de bază pentru a obţine un randament bun de funcţionare al plitei. Selectarea vaselor de gătit în câmpul de inducţie • Trebuie să folosiţi mereu vase de calitate superioară, cu fund ideal plat: dacă folosiţi acest tip de vase evitaţi
 • Страница 45 из 61
  MANIPULAREA Selectarea vaselor pentru câmpul cu inducţie Marcarea pe vasele de bucătărie Verificaţi eticheta pentru a descoperi un semn care să informeze dacă vasul poate fi folosit pe plite cu inducţie Folosiţi vase magnetice (din tablă emailată, oţel feritic inoxidabil, din fontă), verificaţi
 • Страница 46 из 61
  MANIPULAREA Panou control ● După ce conectaţi plita la reţeaua electrică, pentru un moment se aprind toţi indicatorii. Ochiul este pregătit pentru utilizare. ● Ochiul este dotat cu senzori electronici, pe care îi porniţi apăsând cu degetul minim 1 secundă. ● De fiecare dată când porniţi senzorii
 • Страница 47 из 61
  MANIPULAREA Oprirea ochiurilor ● Ochiul trebuie să fie activ. Indicatorul nivelului de putere de încălzire va lumina mai puternic. ● Oprirea are loc după ce apăsaţi senzorul pornire/oprire plită, sau cu senzorul „-” (4) scădeţi nivelul de putere la „0”. Oprirea întregii zone de încălzire ● Zona de
 • Страница 48 из 61
  MANIPULAREA Controlul funcţiei Booster Două ochiuri aşezate vertical formează o pereche. Dacă porniţi funcţia Booster iar puterea totală este prea mare, puterea de încălzire a celui de-al doilea ochi va fi redusă automat. Funcţia de blocadă Funcţia de blocadă poate fi setată pentru a nu permite
 • Страница 49 из 61
  MANIPULAREA Deblocarea permanentă a plitei După ce porniţi panoul plitei cu senzorul (1) pe toate displayurile va apărea litera „L”. Apoi trebuie să apăsaţi concomitent senzorul (5) al ochiului de gătit din spate cu senzorul (4), după care trebuie să apăsaţi din nou senzorul (4). Panoul senzorului
 • Страница 50 из 61
  MANIPULAREA Limitarea duratei de funcţionare Pentru a spori fiabilitatea funcţionării plitei cu inducţie aceasta este dotată cu un limitator de durată de funcţionare câte unul pentru fiecare ochi. Durata maximă de funcţionare este setată în funcţie de puterea de încălzire care a fost setată ultima
 • Страница 51 из 61
  MANIPULAREA Schimbarea duratei de gătit programate În orice moment când gătiţi puteţi schimba durata programată de gătire ● Cu senzorul (5) selectaţi ochi corespunzător. Cifra de putere va fi afişată mai strident. ● Pe indicatorul superior vor apărea cifrele duratei deja programate. ● Cu senzorul
 • Страница 52 из 61
  MANIPULAREA Funcţia de încălzire Funcţia de menţinere temperatură menţine căldura mâncării preparate pe ochiul. Ochiul selectat este pornit la putere mică de încălzire. Puterea ochiului este controlată de funcţia de încălzire mâncare, iar temperatura mâncării este de aproximativ 65°C. De aceea
 • Страница 53 из 61
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Grija utilizatorului pentru menţinerea plitei curate precum şi întreţinerea corespunzătoare a acesteia are un impact important pentru prelungirea duratei de funcţionare fără avarie. Când curăţaţi suprafaţa vitroceramică trebuie să respectaţi aceleaşi reguli ca şi în cazul
 • Страница 54 из 61
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Nu vărsaţi substanţe de curăţare pe plita fierbinte. Cel mai bine este să lăsaţi ca substanţa de curăţare să se usuce şi apoi să le ştergeţi cu o pânză umedă. Resturile eventuale de substanţă de curăţare trebuie şterse cu o pânză umedă înainte de a încălzi din nou plita. În
 • Страница 55 из 61
  PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE În cazul oricărei avarii trebuie să: • Opriţi ansamblurile în funcţiune ale plitei • Să întrerupeţi alimentarea cu curent electric • Să anunţaţi faptul că aveţi nevoie de reparaţie • Unele defecte minore pot fi îndepărtate de către utilizator urmând indicaţiile din
 • Страница 56 из 61
  PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE PROBLEMĂ 7. Indicatorul de căldură reziduală nu se luminează deşi ochiurile sunt încă fierbinţi. 8.Crăpătură în suprafaţa vitroceramică. CAUZĂ PROCEDURĂ — pauza în alimentarea cu — indicatorul de căldură rezicurent, aparatul a fost decu- duală va funcţiona din nou plat de
 • Страница 57 из 61
  INFORMAŢII TEHNICE Tensiune nominală 230V

  Читайте также:  Схемы распиновок магнитол различных моделей Hyundai

  50 Hz BHII3* Putere nominală plăci: — ochi cu inducţie: — ochi cu inducţie: Ø 180 mm 1400 W — ochi cu inducţie Booster: Ø 220 mm 2300/3000 W Dimensiuni 300 x 520 x 50; Greutate ca. 5,5 kg; Respectă cerinţele standardelor EN 60335-1; EN 60335-2-6 în vigoare

 • Страница 58 из 61
  58
 • Страница 59 из 61
  59
 • Страница 60 из 61
  Амика Вронки С.А Ул. Мицкевича, 52 64-510 Вронки, Польша Тел. (+48) 67 25 46 100 Факс (+48) 67 25 40 320
 • Страница 61 из 61
 • Источник

  Как включить варочную панель ханса

  Индукционные плиты или панели – это результат развития традиционной кухонной техники. Их основное отличие от прочих заключается в принце работы. Если с плитой, работающей на газу, всё понятно – сгорание газового топлива приводит к нагреву посуды и продуктов в неё заложенных. В электрической печи нагрев осуществляется за счёт того, что электрический ток, проходящий через нагревательный элемент генерирует определённое количество тепловой энергии.

  Принцип работы индукционной плиты

  Индуктивная панель работает на основании других физических явлений. Приготовление пищи на таком оборудовании осуществляется за счёт индукции. Ток, проходя через витки индуктивной катушки, преобразуется в переменное магнитное поле. Оно нагревает посуду за счёт возникшего вихревого поля.

  Как правильно пользоваться индукционной плитой

  Для того чтобы печь проработала долго и без особых проблем от пользователя потребуется только одно – в точности выполнять требования, приведённые в руководстве по эксплуатации. В этом документе, описан порядок выбора места установки модели, порядок её включения и эксплуатации.

  Как подключить плиту

  Основной инструмент, который потребуется для подключения устройства к сети – это отвёртка. Непосредственно для подключения потребуется приобрести определённое количество трёхжильного силового кабеля. Чаще всего используют кабель сечением от 4 до 6 кв. мм. Длины этого кабеля должно хватить до места подключения панели. Как правило, в комплект поставки входит 4-х жильный кабель. 2 жилы, коричневого и чёрного цвета – это фазы, жила синего цвета – «0», и жёлто-зелёный провод – земля. Концы проводов необходимо зачистить. На тыльной стороне изделия расположена гребёнка, в которую устанавливают зачищенные провода. Свободный конец необходимо подключить в домовую электрическую сеть.

  Как включить индукционную плиту

  Итак, панель включена в сеть. После окончания этого процесса некоторые модели сигнализируют о том, что всё протекает в штатном режиме, и панель можно включать.

  На панели управлении, как правило, существует кнопка «старт/стоп», нажатие на которую, приведёт к включению устройства.

  • Включение и основы эксплуатации.

  Перед началом работы, имеет смысл очистить поверхность от остатков упаковки и следов клеящих веществ, которые могли остаться после производства. Кстати, в первые минуты эксплуатации может запахнуть жжёной резиной. Но особо волноваться не стоит, этот неприятный дух скоро удалится.

  • Включение варочных зон.

  Для каждой отдельной зоны, на панели управления предусмотрены отдельные кнопки, кроме этого, в некоторых моделях предусмотрены отдельные регуляторы. Мощность устанавливается от 0 до 9.

  В инструкции по эксплуатации детально описано, какие режимы мощности оптимальны для кипячения, а какие для подогрева или непосредственной готовки.

  Как правильно выключать индукционную панель

  После окончания приготовления пищи, необходимо отключить панель. Для этого можно нажать кнопку «старт/стоп» или подождать определённое время, по истечении которого панель сама перейдёт в режим ожидания.

  Читайте также:  Рецепт ручного мыла что подготовить

  Как готовить на индукционной плите

  Для приготовления пищи необходимо подготовить необходимые продукты и, разумеется, посуду, об этом ниже.

  Подбираем посуду для индукционной плиты

  Для готовки на индуктивных печах целесообразно применять специализированную утварь, выполненную из ферромагнитных материалов. Это определено физическим принципом, который лежит в основе её работы. Вихревые токи, которые создают тепло в посуде, наиболее эффективно воздействуют на ферромагнитную посуду. Если у потребителя нет желания тратить деньги на приобретение новой посуды, можно купить переходник, выполненный в виде диска и укладываемый на конфорку, таким образом, можно будет использовать привычную кухонную утварь (стекло, алюминий и пр.). Этот адаптер будет принимать на себя действие вихревых токов, и разогреваться, передавая тепло посуде на нём установленной.

  ВЫЯСНИТЬ ПОДХОДИТ ВЫБРАННАЯ ПОСУДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ, ИЛИ – НЕТ ПОМОЖЕТ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАГНИТ. ДОСТАТОЧНО ЕГО ПОДНЕСТИ К ПОСУДЕ, И ЕСЛИ ОН ПРИЛИПНЕТ, ТО ПОСУДА ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ГОТОВКИ НА ТАКОМ ОБОРУДОВАНИИ.

  Оптимальным решением будет использование посуды с толстым дном.

  Разбираемся в режимах

  Для того чтобы процесс приготовления пищи стал проще, производители стараются установить большее количество функций, и некоторые из них, в самом деле, могут принести определённую пользу. Например, функция Booster, позволяющая перебрасывать мощность с конфорки на конфорку. Она даёт возможность забрать у свободной конфорки энергию. Это позволяет приготовить пищу несколько быстрее.

  Режим поддержки тепла – его наличие позволяет оставлять приготовленную пищу на плите, и та долго не сможет остыть.

  Аварийное отключение сработает, тогда, когда на варочную поверхность попадёт жидкость. В результате происходит отключение всех конфорок.

  Отдельные модели предлагают пользователям различные режимы, которые позволяют приготовить отбивную или потушить грибы.

  Как разблокировать индукционную плиту

  В некоторых случаях возникает необходимость блокировки плиты, например, от маленьких детей, которые могут побаловаться с панелью управления. На лицевой панели может располагаться кнопка с изображением замка. После нажатия на неё произойдёт блокировка управления плитой. Для её отключения необходимо нажать две кнопки одновременно, как правило, это копки «плюс» и «минус», после нажатия надо выдержать определённое время.

  Особенности приготовления на индукционной плите

  Одна из главных особенностей индуктивной плиты это скорость приготовления. Все, кто используют её в быту, отмечают её быструю работу. Рассмотрим это на примере изготовления обыкновенной яичницы. Так, на газу яичница в среднем будет готова через 12–15 минут, на индуктивной печи, время приготовления займёт не более 4 минут.

  Для тех, кто только осваивает это устройство, в первое время надо строго следовать указаниям, обозначенным в рецептурных книгах. И только после получения некоторого опыта можно готовить самому.

  Правила безопасности при работе с индукционной плитой

  Индуктивная печь – это электрический прибор и соответственно с этим его эксплуатация должна проводиться в соответствии с мерами безопасности по работе с электроприборами.

  1. Подключение должно быть выполнено только к той сети, которая отвечает требованиям, определённым в руководстве по эксплуатации.
  2. Недопустимо закрывать панель, через которую осуществляется вентиляция внутренней полости устройства.
  3. Оборудование должно быть защищено от попадания влаги внутрь корпуса.
  4. Чистка и обслуживание индуктивного прибора может быть проведена только после отключения прибора от сети электрического тока.

  Следуя этим советам, вы сможете просто пользоваться индукционной плитой, и прослужит она при этом долгое время.

  Страница 13

  Выключение одной из зон нагрева

  Каждую из зон нагрева можно выключить

  1. Сначала необходимо выбрать нужную

  зону при помощи сенсора «Выбор зоны

  2. Затем нажать одновременно на сенсоры

  На дисплее данной зоны нагрева появится

  H» – информируя о том, что поверхность

  панели еще достаточно горячая.

  Функция блокады включается при помощи сенсора «Ключ» (

  6) и позволяет в целях

  безопасности (в первую очередь для защиты от включения варочной поверхности детьми

  и домашними животными) заблокировать включение зон нагрева и изменение заданных

  раньше параметров приготовления. Если Вы заблокируете варочную панель в то время,

  когда все зоны нагрева выключены (на дисплеях зон нагрева высвечивается «

  этом случае варочная панель будет защищена от доступа посторонних, а ее включение

  возможно лишь после разблокирования.

  В случае отключения электроэнергии функция блокады автоматически

  блокирование варочной панели

  Для того, чтобы заблокировать варочную

  панель, нужно нажать на сенсор «Ключ»

  6) и держать до момента, пока не начнет

  светиться контрольный диод (

  свечения диода сигнализируется коротким

  Разблокирование варочной панели

  Для того, чтобы разблокировать варочную панель, нужно нажать на сенсор «Ключ» (

  и держать до момента, пока не погаснет контрольный диод (

  6). Окончание свечения

  диода сигнализируется коротким звуковым сигналом.

  блокирование и разблокирование варочной панели возможно только в том

  случае, если варочная панель включена или если на дисплее зон нагрева (3)

  Инструкция HANSA BHI68608 для устройства варочная электрическая панель содержит страницы на русском языке.

  Размер файла: 1.47 MB. Состоит из 68 стр.

  Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

  Блокировка варочной поверхности

  Функция блокировки используется для того, чтобы защитить варочную поверхность от

  включения детьми, а ее включение возможно после разблокировки.

  Включение блокировки возможно только когда сенсорная панель варочной поверхности

  а на дисплеях светятся мигающие цифры „0” (на дисплее вокруг сенсора (

  После включения панели сенсором (

  1) нужно нажать и придержать сенсор (7), затем,

  7), дважды нажать сенсор (4). На дисплеях загорится буква „L”.

  Блокирование варочной поверхности нужно выполнить в течение 15с и

  запрещается нажимать какие-либо другие сенсоры. Иначе варочная поверх-

  ность не заблокируется.

  В момент блокирования варочной поверхности на конфорках не должно

  Поверхность остается заблокированной вплоть до ее разблокировки, даже

  вовремя включения и выключения сенсорной панели. При выключении по-

  верхности из сети блокировка отключается.

  Разблокирование варочной поверхности

  после включение варочной поверхности (

  1) на всех дисплеях загорается буква „L”. Что-

  бы разблокировать варочную поверхность необходимо нажать и придержать сенсор (

  затем, придерживая сенсор (

  7), дважды нажать сенсор (4). На дисплеях погаснут буквы

  Разблокирование варочной поверхности нужно выполнить в течение 15с и

  запрещается нажимать какие-либо другие сенсоры.

  Если конфорки горячие, будет гореть буква „H”.

  Источник

  Индукционная встраиваемая кухонная плита Hansa BHIW68303

  Недостаточно приобрести современную кухонную технику для приготовления пищи, важно еще и научиться правилам ее эксплуатации. Многие уже успели оценить преимущества индукционных плит, и большинство владельцев утверждает, что не вернутся к старым электроплитам, даже со стеклокерамической поверхностью. А некоторые готовы жертвовать экономией, которая могла бы быть, установи они газовое оборудование (в домах, где имеется такая возможность), и отдают предпочтение индукционным плитам. Почему эта кухонная техника имеет такую популярность среди потребителей, и как правильно пользоваться варочной панелью индукционной плиты?

  Причины популярности индукции

  В сравнении с газовыми и простыми электроплитами, рассматриваемый тип оборудования отличается следующими преимуществами.

  1. Обладатели таких плит тратят в разы меньше времени на приготовлении пищи. Благодаря принципу работы в индукционной плите отсутствует этап нагревания конфорки, как это происходит в обычной электропанели. Медные катушки, через которые проходит переменный ток, создают электромагнитное поле, а уже оно, в свою очередь, взаимодействуя с дном посуды, нагревает его. Литр воды на такой конфорке закипит уже через пять минут. Таким результатом не могут похвастаться ни «блинные» варочные панели, ни тем более газовые.
  2. Безопасное приготовление пищи. Взаимодействие индукционного тока происходит только между катушками и посудой. Конфорка при этом нагревается от дна посуды. Как правило, панель в этом месте чуть теплая. А после снятия посуды с плиты, становиться холодной уже после нескольких минут. Тем самым, такая плита получается безопасной не только для непосредственного пользователя, но и для домашних животных, которые могут запрыгнуть на нее. Также, говоря о безопасности, стоит отметить возможность автоматического ее отключения, в случае если на ней окажется вода, или процесс приготовления слишком затянется из-за забывчивости владельца.
  3. Можно максимально точно настроить температурный режим — это упрощает процесс готовки. Каждому способу приготовления (кипячение, жарка, тушение) соответствует свой режим. Как правило, их расшифровка указана в инструкции прибора.
  4. В случае неправильно подобранной посуды, плита не включится. Это может относиться как к материалу, из которого она изготовлена, так и к диаметру дна. Благодаря такому свойству прибора можно избежать нежелательного ремонта дорогостоящего оборудования.
  5. Легкий уход. Из-за низкой температуры панели, попавшая на нее пища не подгорает, соответственно, ее не придется оттирать от поверхности. В случае загрязнения индукционную плиту очищают влажной тряпкой. Сильные загрязнения легко удалить силиконовым средством для стеклокерамики и специальным скребком.
  6. Богатый функционал. Наличие большого выбора программ и блокировки от детей сделает использование индукционной варочной панели комфортной.

  Источник

  Как включить варочную панель Ханса

  

  Всё о встраиваемых варочных панелях

  Приветствую, дорогие подписчики и просто прохожие! Сегодня мы обсудим типы нагревательных элементов электрических варочных панелей и немного о газе. Заодно пройдёмся по материалу, из которого варочные панели делают. Поехали!

  Чугунные блины — достаточно редкий гость на современных плитах, но в некоторых квартирах под сдачу их используют до сих пор. Отлично подходит для углей от кальяна, а в остальном. Чугунные блины медленно и, зачастую, неравномерно нагреваются, а также долго остывают. Переключение режима работы тоже занимает много времени. Словом, кроме как для кальянных и супер-эконом-бюджетного арендного инвентаря, данные панели не годятся.

  Стеклокерамические варочные панели. Так эти панели называют в простонародье, чтобы отличать от индукции. По факту, я знаю три типа нагревательных элементов, что скрываются под стеклокерамикой, и это не считая индукцию. Но для начала поговорим про сам материал.
  Стеклокерамика, в первую очередь, позволяет конфоркам нагреваться максимально быстро. При этом, в отличие от стекла, она быстрее остывает и относительно легко чистится. Также этот материал не боится перепадов температур. Ну и ещё стеклокерамика очень крепкая.

  В Европе есть 2 основных завода, производящие, наверное, процентов 70 всех стеклокерамических панелей. Наверняка, вы их знаете. Ну, или слышали. Итак:

  Schott Ceran — немецкий гигант Schott делает кучу разных специальных стёкол. Например, стекло Schott Duran для стеклянных чайников. Узнать стеклокерамику этого производителя легко по надписи Schott Ceran в верхнем углу панели.

  Eurokera — ещё один гигант из Франции. У них есть два типа стеклокерамики. Честно говоря, не знаю чем отличаются, но маркировка у них разная — либо слово EuroKera, либо, как у всех Electrolux, знак К1. По факту, стеклокерамика французов и немцев примерно одинаковая по устойчивости разметки и по крепости. Точнее, у меня есть знакомые, кто хает и тех, и других 🙂

  Euroglass — по слухам, итальянский производитель стал делать панели для Gorenje с прошлого года. И правда, в моделях словенского производителя в углу красуется буква «e», но что это за буква я узнать так и не смог. Так что оставлю пока это со знаком вопроса.

  Kanger — новый игрок на рынке. Как водится, китайский. У него либо нет маркировки совсем, либо это буква К с вензелем, как у отечественной Darina. Используют её в основном китайцы (Haier) и другие, «не совсем» китайцы (Graude, Kuppersberg). Что интересно, самый старый и надёжный китайский производитель варочных панелей Midea использует Schott Ceran.

  Nippon — по факту, это не стеклокерамика. Это закалённое стекло. Используют его китайские производители в индукционных панелях, особенно когда требуется цвет, отличный от чёрного. Значок Nippon — заполненный круг в квадрате.

  Отмечу, что если у вас будет Schott Ceran, это не значит, что у вас совсем не будут появляться царапины и что она не треснет при падении посуды. Ломается и царапается всё. Зависит от ухода. И вот точно могу сказать, что Еврокера и ШоттКеран дольше выдержат при должном уходе. Обязательно купите специальные не абразивные кремы и, на всякий случай, специальный скребок.

  Теперь, наконец, перейдём к типам нагрева стеклокерамических панелей:

  Radiant — сейчас используется крайне редко, за последний год я встречал их только в отдельно стоящих плитах Indesit и Gorenje. По сути, это спираль. из плюсов — довольно быстрый нагрев, цена, экономичность использования. Из минусов — неравномерный прогрев дна и очень долгое остывание.

  Галоген — по сути, эта технология сдана в утиль. Ей на замену пришёл hi-light. Галоген быстро греется и равномерно распределяет тепло, но очень уж недолговечен — при определённом пользовании нагревательный элемент нужно будет менять уже через 3 года.

  Hi-light — самый распространённый и самый востребованный нагревательный элемент. Его плюсов много: равномерный и быстрый нагрев, относительно быстрое остывание. Минусов, по сути, нет. Ну, если не считать то, что hi-light — не индукция.

  Индукция — самый современный и выгодный вариант нагрева. Раньше самым большим минусом была посуда: на индукции работает только посуда, у которой магнитится дно. Но за последние годы стоимость подобной посуды сильно снизилась. Ну а для любимой турки/гейзера (которых на индукцию не бывает) появились переходники. Плюсов у индукции очень много:

  — Безопасность. Сами конфорки не нагреваются. Магнитная катушка напрямую нагревает дно посуды. Соответственно, панель остаётся холодной. Обжечься практически невозможно. Более того, индукционная панель начнёт нагрев только когда вы поставите посуду, и отключится сразу, когда вы снимете посуду с конфорки.

  — Легко чистить. Тут тоже понятно. В отличии от Hi-light, к индукции не может ничего «прикипеть».

  — Экономичность. Потребление электроэнергии у индукции такое же, как и у Hi-light, но вода закипает намного быстрее, а значит, поверхность работает меньше времени, тем самым экономя вам электроэнергию. Также у некоторых индукций есть функция Boost, когда вы можете передать всю (или частичную) мощность панели (до 7 кВт!) на одну конфорку для ускорения
  закипания. Получается, что индукционные панели экономят ещё и время.

  — Удобство готовки. Потушить/потомить продукты на индукции проще, равно как и опустить температуру в процессе готовки. Поскольку сама панель практически не нагревается, изменение температуры происходит мгновенно. Панели Electrolux SeneBoil вообще за счёт вибраций определяют, когда продукт закипает, и понижает температуру. У многих панелей (даже Hi-light) автоматика закипания также есть, но она срабатывает лишь после выкипания части продукта на панель. Также у некоторых моделей есть «индукционный мост», зона расширения, объединяющая две конфорки в одну.

  Конечно, идеализировать ситуацию не стоит, и, помимо определённой посуды, есть и другие минусы индукционных панелей. Это:

  Читайте также:  Где производят ИК обогреватели Almac

  -Эксплуатация. Имейте в виду, что на многих панелях диаметр конфорки будет играть важную роль. То есть, если у вас есть ковшик диаметром 16 см, вы не сможете его погреть на конфорке 20 см, она просто не включится.

  — Шум. У любой панели одновременно с магнитной катушкой работает ещё и вентилятор. Связано это с тем, что при работе индукционной катушки, выделяется много тепла, которое надо от панели отводить. У более дешёвых вариантов панелей такой вентилятор один. И это, быть может, и не так сильно плохо, но только если вы учли это заранее. Отсюда следующий минус

  — Расположение. За счёт работы вентиляторов, индукционной панели нужно больше воздуха. То есть, если у вас классическое расположение панели и шкафа, вам либо потребуется более толстая столешница, либо шкаф нужно будет опустить на дополнительные 50 мм. Иначе, существует вероятность, что при одновременной работе пары конфорок и духового шкафа, ваша панель словит перегрев и на время отключится. Почти все кухонные студии уже в курсе особенностей индукционных панелей и учитывают это при формировании кухни.

  — Цена. Да, за 20К с хвостиком можно купить индукционную панель. Китайский Kuppersberg вообще будет оснащён двумя вентиляторами, но качество всего остального там оставляет желать. Скорее всего, в панели будет всего одна магнитная катушка, и она будет отвечать за все 4 конфорки. За счёт этого, возможны перегревы панели при использовании 3-4 конфорок. Также это чревато тем, что в случае поломки магнитной катушки вы остаётесь без панели вообще — не будет работать ни одна конфорка ни на какой мощности. Хорошие панели от Hotpoint или Electrolux стоят не менее 30 тысяч. Тот же SenseBoill, в магазинах типа МВ. о иногда стоит всего 32 тысячи. Если вам нужна действительно хорошая индукция за адекватные деньги, то это она) Не думайте, что я топлю за Electrolux, просто у других производителей аналогичные панели меньше 50 тысяч не стоят.

  В заключении обзора электрических панелей, замечу, что если вы переезжаете в новостройку из дома, где был газ, намного проще вам будет подружиться именно с индукционной панелью.

  Ну и короткой строкой пройдёмся по газовым варочным поверхностям:

  Эмаль — как ни странно, самый надёжный и простой материал. Эмаль легко чистить, она недорога. Минус у эмали такой же элементарный — внешний вид, панели выглядят так же, как они и стоят.

  Стекло — неоднозначный материал для газовых поверхностей. Во первых, такую панель относительно легко расколоть. Во вторых, на ней видны все брызги, поверхность нужно часто чистить. Но зато, будучи чистой, выглядит она очень эффектно.

  Нержавейка — один из самых распространённых вариантов. Выглядит неплохо, но требует определённого ухода, тереть нужно только в одном направлении, лучше использовать специальные моющие средства.

  Стеклокерамика — премиальный материал для варочных поверхностей. Даже сами производители признают, что особого смысла в этом материале для газа, закрытого чугунными решетками, нет, но их делают, поскольку есть спрос (я встречал только Schott Ceran). Минусы у этих панелей точно такие же, что и у стекла.

  Теперь пройдёмся по фишкам газовых поверхностей:

  Чугунные решётки, которые можно мыть в посудомойке — Встречаются не часто, стоят дорого, но зато панель всегда в идеальном состоянии. Отличается более серым цветом и гладкой на ощупь поверхностью. В панелях до 30 тысяч не бывают.

  Турбо-горелка (она же вок-конфорка) — на таких конфорках несколько контуров пламени для более быстрого нагрева, также, зачастую, в комплекте идёт подставка под сковороду-вок с круглым дном. Очень удобная штука для быстрого нагрева.

  «Шахматная» раскладка конфорок — пришла к нам из Италии. Большие конфорки разнесены по краям, в середине 2 средних конфорки. Кому-то такая раскладка кажется удобнее. Лично мне — нет 🙂

  Вот, по сути, и всё. Если есть какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. Всем добра и адекватных консультантов!

  Источник

  Hansa schott ceran как включить?

  Как включить варочную панель Ханса?

  Чтобы включить газовую духовку Hansa, зажгите спичку, нажмите ручку управления до упора, затем поверните ее влево до отметки выбранной температуры. Поднесите горящую спичку к запальному отверстию, зажгите газ и удерживайте ручку нажатой примерно 3–10 секунд. Если пламя погаснет, повторите действия.

  Как включить электрическую плиту Schott Ceran?

  Чтобы самостоятельно разблокировать панель, есть 2 способа.

  1. Выключить плиту на 10-15 минут, а затем включить ее опять.
  2. Если первый способ не помог, то зажимаете кнопку «Блокировка» и удерживайте 5-10 секунд. Затем нажмите клавишу включения и одновременно держите обе кнопки еще 5 секунд.

  Как разблокировать плиту Hansa?

  Как разблокировать варочную панель?

  1. Нужно нажать и подержать от 3-6 секунд кнопку «Ключ».
  2. Чаще всего, в том случаи, если темперература достигает 50°С, плита автоматически блокируется, на ее индикаторе также появляется знак «Замок». …
  3. Перед тем как разблокировать варочную панель, можно одновременно нажать кнопку плюс и минус на экране.

  Что означает буква L на плите?

  Символ «L» на варочной панели или плите указывает, что включена функция «Защита детей».

  Как работать с духовкой?

  Инструкция по использованию электрической духовки:

  1. Включите прибор и, выставив нужную температуру, дайте ему прогреться.
  2. Через 10 минут откройте дверцу и внутри, лучше по центру, расположите блюдо.
  3. Закройте духовку. Выставьте таймер.
  4. После звукового сигнала проверьте, готова ли пища. Выключите прибор.

  Как отключить демо режим на духовке Ханса?

  Для отключения режима необходимо нажать и удерживать кнопку „быстрый нагрев“, а затем нажать на кноп ку “вниз” 2 раза. Режим DEMO будет отключен, что подтверждается корот ким звуковым сигналом и „DEMO” более не отображае тся.

  Читайте также:  Капли ринорус для чего предназначены инструкция

  Как прокалить духовку Hansa?

  Чтобы прокалить духовку, включаем ее почти на максимальную температуру и даем ей работать и нагреться в пустом состоянии от 1 часа до 3 часов. Если токсины и запахи не выветрились, прокаливаем духовку еще раз.

  Как включить индукционную плиту Weissgauff?

  Чтобы включить подобное устройство необходимо прикоснуться к кнопке «ВКЛ/ВЫКЛ». На всех индикаторах появится символ «-». Затем нужно установить подходящую посуду на желаемую зону нагрева. Для моделей без слайдера степень нагрева выбирается кнопками «-» и «+».

  Как снять блокировку с плиты Gorenje?

  Для включения блокировки нажмите и удерживайте 5 секунд сенсор «ЧАСЫ» . На дисплее в течение 5 секунд будет гореть надпись «Loc». Означающая, что изменение параметров функций невозможно. Для выключения блокировки снова нажмите и удерживайте несколько секунд сенсор ЧАСЫ блокировки.

  Как снять блокировку с плиты Neff?

  Для снятия блокировки необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку на сенсорной панели или поставить переключатель на место. Функция Cleaning-пауза запускается отдельной кнопкой. После активации сенсорная панель блокируется на 30 секунд.

  Как снять блокировку с индукционной плиты Neff?

  Для активации нужно нажать на приборе определённую кнопку — например, у электрической панели Neff T11B41X2 это кнопка со значком ключика, которую нужно удерживать в течение 4-х секунд. Разблокировка происходит таким же способом.

  Как подключить электроплиту к сети 220?

  Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

  1. поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
  2. подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
  3. оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
  4. подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;

  Источник

  Инструкция варочной панели hansa schott ceran

  Как включить варочную панель Ханса?

  Чтобы включить газовую духовку Hansa, зажгите спичку, нажмите ручку управления до упора, затем поверните ее влево до отметки выбранной температуры. Поднесите горящую спичку к запальному отверстию, зажгите газ и удерживайте ручку нажатой примерно 3–10 секунд. Если пламя погаснет, повторите действия.

  Как включить электрическую плиту Schott Ceran?

  Чтобы самостоятельно разблокировать панель, есть 2 способа.

  1. Выключить плиту на 10-15 минут, а затем включить ее опять.
  2. Если первый способ не помог, то зажимаете кнопку «Блокировка» и удерживайте 5-10 секунд. Затем нажмите клавишу включения и одновременно держите обе кнопки еще 5 секунд.

  Как разблокировать плиту Hansa?

  Как разблокировать варочную панель?

  1. Нужно нажать и подержать от 3-6 секунд кнопку «Ключ».
  2. Чаще всего, в том случаи, если темперература достигает 50°С, плита автоматически блокируется, на ее индикаторе также появляется знак «Замок». …
  3. Перед тем как разблокировать варочную панель, можно одновременно нажать кнопку плюс и минус на экране.

  Что означает буква L на плите?

  Символ «L» на варочной панели или плите указывает, что включена функция «Защита детей».

  Как работать с духовкой?

  Инструкция по использованию электрической духовки:

  1. Включите прибор и, выставив нужную температуру, дайте ему прогреться.
  2. Через 10 минут откройте дверцу и внутри, лучше по центру, расположите блюдо.
  3. Закройте духовку. Выставьте таймер.
  4. После звукового сигнала проверьте, готова ли пища. Выключите прибор.

  Как отключить демо режим на духовке Ханса?

  Для отключения режима необходимо нажать и удерживать кнопку „быстрый нагрев“, а затем нажать на кноп ку “вниз” 2 раза. Режим DEMO будет отключен, что подтверждается корот ким звуковым сигналом и „DEMO” более не отображае тся.

  Как прокалить духовку Hansa?

  Чтобы прокалить духовку, включаем ее почти на максимальную температуру и даем ей работать и нагреться в пустом состоянии от 1 часа до 3 часов. Если токсины и запахи не выветрились, прокаливаем духовку еще раз.

  Как включить индукционную плиту Weissgauff?

  Чтобы включить подобное устройство необходимо прикоснуться к кнопке «ВКЛ/ВЫКЛ». На всех индикаторах появится символ «-». Затем нужно установить подходящую посуду на желаемую зону нагрева. Для моделей без слайдера степень нагрева выбирается кнопками «-» и «+».

  Как снять блокировку с плиты Gorenje?

  Для включения блокировки нажмите и удерживайте 5 секунд сенсор «ЧАСЫ» . На дисплее в течение 5 секунд будет гореть надпись «Loc». Означающая, что изменение параметров функций невозможно. Для выключения блокировки снова нажмите и удерживайте несколько секунд сенсор ЧАСЫ блокировки.

  Как снять блокировку с плиты Neff?

  Для снятия блокировки необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку на сенсорной панели или поставить переключатель на место. Функция Cleaning-пауза запускается отдельной кнопкой. После активации сенсорная панель блокируется на 30 секунд.

  Как снять блокировку с индукционной плиты Neff?

  Для активации нужно нажать на приборе определённую кнопку — например, у электрической панели Neff T11B41X2 это кнопка со значком ключика, которую нужно удерживать в течение 4-х секунд. Разблокировка происходит таким же способом.

  Как подключить электроплиту к сети 220?

  Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

  1. поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
  2. подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
  3. оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
  4. подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;

  Источник

  Инструкция по эксплуатации для стеклокерамической плиты Hansa FCCW5, FCCB5, FCCX5

  Инструкция по эксплуатации для стеклокерамической плиты Hansa FCCW5, FCCB5, FCCX5

  Инструкция по эксплуатации для стеклокерамической плиты Hansa FCC

  Комплектующие для плиты

  Модель конфорки фото
  Электро конфорка 165 мм 1200Вт для стеклокерамической плиты FL-165
  Электро конфорка 200 мм 1700Вт для стеклокерамической плиты HL-F2000C
  Модель переключателя фото
  Переключатель для стеклокерамических плит EGO 50.57021.010
  Переключатель для стеклокерамических плит двухзонный (с расширением) EGO 50.55021.100

  Аналоги переключателей для жарочного шкафа

  Модель переключателя фото
  Переключатель ПМЭ-27-2353 П, 5 позиций, вал 23 мм (ПМ-5 880)

  Провод для электрической плиты

  Модель фото
  Провод для эл. плиты КГ 3х2,5 с РШ/ВШ (175 см. черный)

  Тэны для жарочного шкафа

  Модель ТЭНа фото
  Тэн (нагревательный элемент) для плиты Ханса (Hansa)
  Расположение Изделие Фото
  Жарочный шкаф Лампа подсветки
  Жарочный шкаф Лампа подсветки с плафоном

  Рациональное использование электроэнергии позволяет не только снизить расходы, но и сохранить окружающую среду. Выполнение следующих простых правил позволит добиться наилучших результатов:
  • Применение соответствующей посуды для приготовления пищи.
  Кастрюли с плоским и толстым днищем позволяют сэкономить до трети электроэнергии. Нужно помнить о крышке, в противном случае потребление энергии возрастает вчетверо!
  • Подбор посуды для приготовления соответственно нагревательной зоне. Посуда никогда не должна быть меньше нагревательной плитки.
  • Следить за чистотой конфорок и днищ кастрюль.
  Загрязнения препятствуют теплообмену — сильно пригоревшая грязь можно удалить только средствами, в свою очередь причиняющими вред окружающей среде.
  • Избегать излишнего «подглядывания в кастрюли».
  Не открывать без необходимости дверцу духовки.
  • Своевременное отключение и использование остаточного тепла.
  • В случае длительного приготовления пищи выключать конфорки за 5 -10 минут до конца. Этим экономится около 20% энергии.
  • Использование духовки только для приготовления большого объема пищи.
  Мясо весом до 1 кг выгодней приготовить в кастрюле на варочной поверхности.
  • Использование остаточного тепла духовки. Если блюдо готовится более 40 минут отключить духовку за 10 минут до конца приготовления.
  Внимание! Если используется таймер, установить его на более короткое время.
  • Аккуратно закрывать дверцу духовки. Загрязненные уплотнители дверцы духовки способствуют потере тепла. Загрязнения на уплотнителях следует устранять сразу.
  • Не располагайте плиту вблизи холодильников/морозильных камер
  Без необходимости возрастает потребление электричества
  РАСПАКОВКА

  Для транспортировки устройство было защищено от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.
  Все материалы, использованные для изготовления упаковки, безвредны, на 100% подлежат переработке и обозначены соответствующим знаком.
  Внимание! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей
  ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  По окончании срока использования данное устройство нельзя выбросить, как обычные коммунальные отходы, его следует сдать в пункт приема и переработки электрических и электронных устройств. Об этом информирует знак, расположенный на устройстве, инструкции по эксплуатации и упаковке.
  В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря переработке, использованию материалов или иной формой использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный вклад в сохранение окружающей среды.
  Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования вы можете получить в местной администрации.
  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

  Панели управления плиты FCC*

  *для определенных моделей
  Оснащение плиты — перечень:

  Поддон для выпечки*

  Поддон для жарки*

  Решетка для гриля (решетка для сушки)

  МОНТАЖ
  Установка плиты
  • Кухонное помещение должно быть сухим и проветриваемым, иметь исправную вентиляцию, а расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления.
  • Плита с одной стороны может соседствовать с высоким предметом или стеной. Фурнитура для встройки должна иметь облицовку и клей для ее присоединения должен обладать термостойкостью 100°C. Несоблюдение этого условия может привести к деформации поверхности или облицовки.
  • Плита устанавливается на твердом и ровном полу (не устанавливать на подставке).
  • Вытяжки следует монтировать в соответствии с эксплуатационными инструкциями.
  • Перед началом использования плиту надо выровнять, что имеет особое значение для распределения жира на сковородке.
  Для этого предназначены регулируемые ножки, доступ к которым открывается после выемки ящика. Диапазон регулировки +/- 5 мм.
  Подключение плиты к электропроводке
  Внимание !
  Подключение к проводке может выполнять квалифицированный специалист по монтажу с соответствующим допуском. Запрещается самовольно производить перенастройку или изменения в электропроводке.
  Указания для специалиста по монтажу.
  Плита рассчитана на питание переменным трехфазным током (400В 3N

  50Гц). Номинальное напряжение нагревательных элементов составляет 230 В. Переключение плиты для питания однофазным током (230 В) осуществляется установкой мостка на панели подключения в соответствии с прилагающейся схемой соединений.
  Схема соединений находится рядом с распределительным щитком плиты. Доступ к щитку возможен после снятия кожуха, отвинтив крепления отверткой. Нужно помнить о правильном выборе соединительного кабеля, учитывать тип подсоединения и номинальную мощность плиты. Соединительный кабель следует закрепить в оттяжке.
  Внимание!
  Следует помнить о подключении нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке, обозначенного символом («заземление»). Электропроводка, питающая плиту, должна иметь выключатель защиты, позволяющий прервать подачу тока при возникновении аварийной ситуации. Расстояние между рабочими контактами выключателя защиты должно составлять минимум 3 мм. Способ подключения, отличающийся от показанного на схеме, может привести к поломке плиты.

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  Перед первым включением плиты
  • удалить части упаковки,
  • аккуратно (медленно) удалить этикетки с дверок духовки,
  • освободить ящик, очистить камеру духовки от заводских средств консервации,
  • вынуть содержимое духовки и промыть в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды,
  • включить вентиляцию в помещении или открыть окно,
  • прогреть духовку (250°C, в течение 30 минут), удалить загрязнения и тщательно помыть,
  Внимание!
  В плитах, оборудованных электронным таймером , после подключения к сети дисплей будет показывать „0.00” . Нужно установить текущее время таймера (см. инструкцию эксплуатации таймера).
  Если текущее время не установлено, духовка работать не будет.
  • выполнять работы с соблюдением правил безопасности.
  Камеру духовки нужно мыть исключительно теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды.
  Механический минутный таймер M*
  Минутный таймер не управляет работой плиты. Это просто устройство звуковой сигнализации, напоминающее о необходимости выполнения кратковременных кулинарных действий. Диапазон времени составляет от 0 до 60 минут.

  Источник